Pravilnik o zasebnosti

Naslednje informacije se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev in/ali strank tega spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki) s strani zgoraj navedenega prodajalca (v tem članku imenovanega "upravljavec"). Obdelavo in varstvo teh osebnih podatkov urejajo določbe Zakona št. 18/2018 Z. z. o varstvu osebnih podatkov, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: zakon), v povezavi z določbami Uredbe (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (GDPR) z dne 27. aprila 2016, Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Obdelava osebnih podatkov ob oddaji naročila

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje za namen obdelave naročil in izpolnjevanja obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim in upravljavcem, so: ime in priimek, poštni in elektronski naslov ter telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedene pogodbe, ki je sicer ne bi bilo mogoče skleniti.

Osebni podatki se bodo obdelovali za čas trajanja zakonskih obveznosti upravljavca, ki izhajajo iz splošno veljavnih pravnih predpisov, zlasti iz Civilnega zakonika, Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca, Zakona o arhivih in registrih, Zakona o računovodstvu in Zakona o DDV, tj. najmanj 10 let.

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko zaupa podjetju Blueweb s.r.o., ID št.: 46219765, s sedežem na naslovu Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Slovaška, elektronski kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ki upravljavcu zagotavlja rešitve za spletne trgovine, povezane z zagotavljanjem pravilnega delovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: posrednik).

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo vključevala avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja, upravljavec pa osebnih podatkov ne namerava posredovati tretji državi, mednarodni organizaciji ali tretjim osebam, razen posredniku in ponudnikom prevoznih storitev v zvezi z dostavo naročenega blaga.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zlasti pravico od upravljavca podatkov zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca, če so bili osebni podatki obdelani avtomatizirano na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če upravljavec podatkov in/ali obdelovalec nadaljuje z obdelavo osebnih podatkov v nasprotju z Uredbo in/ali Zakonom.

Blago in/ali storitve, ponujene v spletni trgovini, niso namenjene obiskovalcem, mlajšim od 18 let.

Obdelava osebnih podatkov ob prijavi na e-novice

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravljavec podatkov obdeluje za namene pošiljanja informacij o svojih izdelkih in storitvah (novice), so: e-poštni naslov, ime in priimek posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 13(1)(a) Zakona v povezavi s členom 6(1)(a) Uredbe, ki se lahko kadar koli prekliče s klikom na aktivno povezavo na koncu vsakega glasila ali s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov upravljavca.

Osebni podatki se bodo obdelovali v času trajanja interesa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za prejemanje upravljavčevega glasila.

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko zaupa posredniku, ki za upravljavca zagotavlja ali bi lahko zagotavljal upravljanje kampanj za pošiljanje novic.

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo vključevala avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja, upravljavec pa osebnih podatkov ne namerava razkriti tretji državi, mednarodni organizaciji ali tretjim osebam, razen obdelovalcu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zlasti pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca, če so bili osebni podatki obdelani avtomatizirano na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če upravljavec in/ali obdelovalec obdeluje osebne podatke v nasprotju z Uredbo in/ali zakonom.

Glasilo ni namenjeno obiskovalcem, mlajšim od 18 let.

Obdelava osebnih podatkov pri ocenjevanju nakupa in/ali postavljanju vprašanj

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje za namen objave ocene njegovega nakupa ali vprašanja, ki ga je posameznik zastavil o določenem izdelku ali storitvi, so: ime in priimek, kraj bivanja (mesto).

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 13(1)(a) Zakona v povezavi s členom 6(1)(a) Uredbe, ki se lahko kadar koli prekliče na zahtevo upravljavca.

Osebni podatki se bodo obdelovali v času trajanja interesa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za objavo ocene njegovega nakupa in/ali povpraševanja (ki skupaj z odgovorom upravljavca služi tudi drugim strankam pri pridobivanju dodatnih informacij o izdelkih in storitvah) na spletni strani upravljavca.

Pri obdelavi osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se ne bo izvajalo avtomatizirano odločanje ali profiliranje, upravljavec pa osebnih podatkov ne namerava razkriti tretji državi, mednarodni organizaciji ali tretji osebi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zlasti pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca, če so bili osebni podatki obdelani avtomatizirano na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter pravico vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov, če upravljavec nadaljuje z obdelavo osebnih podatkov v nasprotju z Uredbo in/ali Zakonom.

Obrazec za premislek o nakupu in/ali vprašanje ni namenjen obiskovalcem, mlajšim od 18 let.

Obdelava osebnih podatkov pri uporabi storitve za registrirane stranke

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje za namen zagotavljanja storitve za registrirane stranke, so: ime in priimek, poštni in elektronski naslov ter telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je izpolnjevanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo storitve za registrirane stranke, ki je sicer ne bi bilo mogoče zagotoviti v celoti.

Osebni podatki se bodo obdelovali, dokler bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zainteresiran za uporabo storitve za registrirane stranke.

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko zaupa posredniku, ki upravljavcu zagotavlja rešitve e-trgovine, povezane z zagotavljanjem pravilnega delovanja spletne trgovine, vključno s pravilnim delovanjem storitve za registrirane stranke.

Obdelava osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo vključevala avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja, upravljavec pa osebnih podatkov ne namerava razkriti tretji državi, mednarodni organizaciji ali tretjim osebam, razen posredniku.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zlasti pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca, če so bili osebni podatki obdelani avtomatizirano na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če upravljavec in/ali obdelovalec obdeluje osebne podatke v nasprotju z Uredbo in/ali zakonom.

Storitev za registrirane stranke ni namenjena obiskovalcem, mlajšim od 18 let.